İnfertilite Tanısı ve Değerlendirmesi
Yumurta Takibi
Sperm Analizi
İnfertilite Cerrahisi
Yumurtlama Tedavisi
Aşılama Tedavisi
Tüp Bebek ve Mikroenjeksiyon
Embryo Dondurma
Preimplantasyon Genetik Tanı
Sperm Bulma Cerrahisi
Psikolojik Destek

Embriyoların genetik olarak sağlıklı olup olmadığının anlaşılması tüp bebek tedavisinde mevcuttur. Preimplantasyon genetik tanı (PGT) ileri yaşa sahip kadınlarda, daha önce tekrarlayan başarısız tüp bebek deneme öyküsü olan hastalarda ve geçmişinde down sendrom gibi genetik bozukluk tespit edilen gebelik öyküsü olan kadınlarda kullanılabilen güvenli bir yöntemdir. İleri derecede erkek faktörü olan ve belirlenmiş genetik hastalık riski taşıyan çiftlerde de sağlıklı gebelik elde edilmesi amacıyla PGT uygulanmaktadır.

Preimplantasyon genetik tanı (PGT), İVF veya İCSİ işlemleri sonrası gelişen embriyoların incelenmesi ve uygun ise bu embriyolardan bir veya iki hücre alınarak biyopsi yapılması ve hücrelerin incelenmesi ile uygulanır. Bu yöntem anne rahmine yerleştirilmeden önce embriyoların kromozom yapı ve sayı yönünden incelenmesi için kullanılan bir işlemdir. PGT'nin amacı kromozomal anormallikler incelenerek en az riskli olan embriyoların seçiminin sağlanmasıdır.

Yumurta toplama işlemi sonrası sperm ile döllenen yumurtalar ilk günün sonunda iki çekirdekli embriyoları oluşturmaya başlar ve hızlıca bölünerek hücre sayısını (blastomer) arttırırlar. Döllenmenin neticesinde "polar body" olarak adlandırılan bir atık hücre belirir. Beşinci günün sonunda hücre sayıları artan embriyoların içinde sıvı ile dolu boşluklar oluşur, bu hücreler '' blastokist'' olarak adlandırılır. Sayısı bölünerek çoğalan hücrelerin bir kısmından fetus (bebek) gelişirken, bir kısmından da bebeğin beslenmesini sağlayan plasentayı oluşturacak trofoektodermi tabakası oluşur. PGT uygulaması polar body, blastomer veya trofoektoderm biopsilerinden alınan hücrelerdeki genetik materyalin incelemesi ile yapılmaktadır.

PGT kullanılma nedeni olan genetik hastalıkların tanımlanması ve sağlıklı HLA uyumlu embriyoların seçimi amacıyla embriyo gelişiminin üçüncü veya beşinci günlerinde uygulanan biyopsi işlemi ile alınan hücreler PCR yöntemi ile analiz edilirler. PCR yöntemi ile alınan her bir hücredeki DNA materyali başarılı bir şekilde çoğaltılır. Döllenmenin üçüncü gününde, embriyolar sadece 6–8 hücre (blastomer) içerir ve bu dönemde embriyodan yalnızca bir hücre alınarak PCR işlemi uygulanabilir. Bunun yanında embriyo beşinci günde blastokist aşamasına ulaşır ve trofektoderm hücrelerinden daha fazla sayıda hücre alınarak PCR yöntemi ile daha güvenilir sonuçlar elde edilebilmektedir.