İnfertilite Tanısı ve Değerlendirmesi
Yumurta Takibi
Sperm Analizi
İnfertilite Cerrahisi
Yumurtlama Tedavisi
Aşılama Tedavisi
Tüp Bebek ve Mikroenjeksiyon
Embryo Dondurma
Preimplantasyon Genetik Tanı
Sperm Bulma Cerrahisi
Psikolojik Destek

Erkek kısırlığı, tüm infertil çiftlerin yaklaşık olarak % 30'unda altta yatan neden olarak saptanmaktadır. Son yıllarda geliştirilen tedavi yöntemleri ile erkek kısırlığı yardımcı üreme teknikleri yardımı ile çözülebilen bir sorun haline gelmiştir. Erkek kısırlığı nedeniyle kliniğe başvuran hastaların tanısının belirlenmesi amacıyla ilk planda yapılan test spermiyogram (semen analizi) olup, bu tetkik tedavi planlaması açısından da çok önemlidir. Spermiyogram sonucuna göre menide hiç sperm bulunamaması durumuna "azospermi" denilmektedir. Azospermi tanısı konulan hastalarda nedenin tespit edilebilmesi için kan hormon değerleri, testislere yapılan ultrason incelemesi ve genetik testler gibi ikincil testler gerekebilmektedir.

Yukarıda belirtilen testler ile saptanan azosperminin nedenleri şöyle sıralanabilir;

1. Spermin meniye ulaşmasını engelleyen kanalların tıkalı olması durumu
2. Sperm üretiminden sorumlu testis dokusu harabiyeti

Azospermi saptanan erkeklerde tüp bebek uygulaması yapılabilmesi için hastanın testislerinden genel veya lokal anestezi altında mikroskopik cerrahi yöntemlerle sperm bulunması gerekmektedir.

Birinci neden olan sperm ileten kanalların tıkalı olması durumunda testislerde sperm üretimi normal olmasına rağmen spermlerin meniye ulaşmasına engel vardır. Bu durumda TESA, PESA, MESA gibi cerrahi yöntemler ile sperm elde edilebilmektedir. TESA yönteminde testis dokusundan sperm aspire edilebilirken, PESA yönteminde ise "epididim" adı verilen spermlerin depolandığı bölgeden iğne ile aspire edilerek sperm elde edilebilir. Her iki işlem de basit, lokal anestezi ile ayaktan yapılabilen işlemlerdir.

Spermleri testisten dışarıya taşıyan kanalların yokluğunda ya da tıkalı olması durumunda MESA yöntemi uygulanabilir. Bu cerrahi girişimde testislerde ince bir kesi açılarak epididime ulaşılıp mikrocerrahi ile sperm elde edilmeye çalışılır.

Azosperminin testislerde sperm üretiminden kaynaklanması durumunda erkeklerde cerrahi bir operasyonla mikroskop altında dokuları büyüterek tubul denilen sperm üretiminin yoğun olduğu doku parçalarının alınması yöntemi uygulanabilir. Bu işleme "mikro-TESE" denmektedir. Cerrahi operasyon mikroskobu kullanılarak 20–30 kat büyütme sağlanıp yumurtalık (testis) içinde sperm üreten kılcal kanalların görüntülenmesi ile yapılır. Üroloji uzmanı bu kanalları (tubul) tespit ettiğinde sperm bulma ihtimali artmış olacaktır. Mikro-TESE cerrahisi, tüm testis içindeki kanalların mikroskop altında incelenmesini gerektirdiği için iki saate yakın sürebilmektedir, bu nedenle genellikle genel anestezi altında yapılmaktadır. Mikro-TESE sonrası hastalar aynı gün taburcu edilebilmektedir. Bu yöntem ile sperm üretiminde sorun olan hasta gurubunda % 50'lere ulaşan bir oranda sperm elde edilebilmektedir. Özellikle Klinefelter Sendromu gibi daha önce sperm bulunamamış hastalıklarda Mikro-TESE başarılı sonuçlar vermektedir. Bu cerrahi yöntemler ile özellikle azospermik erkeklerde tüp bebek uygulamaları başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.