İnfertilite Tanısı ve Değerlendirmesi
Yumurta Takibi
Sperm Analizi
İnfertilite Cerrahisi
Yumurtlama Tedavisi
Aşılama Tedavisi
Tüp Bebek ve Mikroenjeksiyon
Embryo Dondurma
Preimplantasyon Genetik Tanı
Sperm Bulma Cerrahisi
Psikolojik Destek

Başta tüp bebek tedavisi olmak üzere tüm infertilite (kısırlık) tedavileri çift için her yönden stres kaynağıdırlar. Anne-baba adayları tedavinin maddi boyutu dışında, ilaçların uygulanması sırasında bedenen ve ruhen de strese maruz kalırlar. Her ne kadar günümüzde kullanılan hasta-dostu enjeksiyonlar sayesinde tüp bebek tedavisi ağrısız denilebilecek düzeyde konforlu da olsa, çift "başarısızlık" ve "hayal kırıklığı yaşama korkusu" nedeniyle psikolojik olarak zorlanmaktadırlar. Bu nedenle gözlemler bize kısırlık tedavisi sırasında psikolojik destek almanın anne baba adaylarının tüp bebek tedavilerine uyumlarını arttırdığını göstermektedir.

Çocuk planlaması yapan çiftlerin neredeyse tamamına yakın kısmında, kısırlığın doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan psikolojik sorunlar, kısırlığın tanı ve tedavisi aşamalarında bazı sıkıntılar yaşanmasına neden olabilmektedir. Bazı bilimsel araştırmalar; sadece psikolojik sebeplerle, tedavi sonrası gebelik ya da canlı doğum oranlarında önemli düşüşler olduğunu göstermektedir.

Çocuk planlayan çiftlerin infertilite (kısırlık) tedavi sürecinin başında yapılacak bir psikolojik danışmanlık hizmeti ile ilerleyen süreçte oluşabilecek psikolojik sorunların önlenmesi ve tedaviye uyumu arttırıcı desteğin sağlanması gibi birçok avantajı sağlayacaktır. Bu çiftlere yönelik psikolojik destek başlıca şu temel aşamaları içermelidir:

1. İnfertilite (kısırlık) ile yüzleşme, durumun kabullenilmesi
2. Tedavi süresince elde edilen bilgilerin gerçekçi şekilde algılanması
3. Süreç içinde ve sonrasında oluşabilecek kaygı ve stres ile başa çıkılması
4. Çiftler arası iletişim, gelecek planları ve umut konularında iyileştirme yapılması

KadıköyŞifa Sağlık Grubu Tüp Bebek Merkezinde infertilite (kısırlık) nedeniyle tedavi planlanan özellikle tüp bebek tedavisi görecek tüm çiftler (katılmayı kabul etmeleri halinde) öncelikle ücretsiz bir tanışma / bilgilendirme seansına alınmaktadır. Ardından psikolojik destek programını sürdürme kararı alan çiftlerin bazı değerlendirmeler uygulanarak kaygı, depresyon, işlevsellik, problem çözme durumları incelenmektedir. Çifte verilecek psikolojik destek hizmeti, tüm bu değerlendirmelerin sonuçlarına göre belirlenmektedir.