Tedavi Öncesi Neler Yapılmalı
Tüp Bebek Tedavi Aşamaları
Hormon Baskılayıcı İlaçlar
Yumurta Geliştirici İlaçlar
Çatlatma İğnesi
Yumurta Toplama İşlemi
Embriyoloji Laboratuvarı
Embryo Transferi
Luteal Faz Desteği
Gebelik Testi
Tüp Bebek Tedavisi Başarısı
Yumurtalıkların Aşırı Uyarılması

Tüp bebek tedavisinde amaç kontrollü şekilde yumurtalıkların uyarılması ve komplikasyon gelişmeden olabildiğince çok sayıda yumurta elde edilmesidir. Yumurtalar gelişirken kadının iç hormonlarının olumsuz etkilerinden kaçınmak amacıyla GnRH agonist veya GnRH antagonistleri adı verilen ilaçlarla hormonlar baskılanmaktadır. Yumurta gelişimi içinse ağrısız cilt altı enjeksiyonları ile yapılan "gonadotropin" adı verilen ilaçlar kullanılır. Yumurtaların geliştirildiği bu prosedüre Kontrollü Ovaryan Hiperstimülasyon (KOH) denilmektedir.

Tüp bebek tedavisi öncesi yapılacak değerlendirmeler hangi yumurta geliştirici ilacın, hangi dozda uygulanacağının belirlenmesi için önemlidir. Uygulanacak doz gelişecek yumurta sayısı kadar yumurta kalitesini belirlemektedir. Yumurta sayı ve kalitesi tüp bebek başarısını belirleyici özelliklerdir.

Yumurta geliştirici ilaçlara genellikle adetin ikinci günü başlanmaktadır. Tedavinin sıklıkla 4-5. gününden itibaren belli aralıklarla hasta kontrole çağrılarak ultrason incelemesi ve hormon tetkiki yapılır. Vajinal yolla yapılan ultrasonda "folikül" adı verilen içinde yumurta hücreleri bulunan sıvı dolu keseler takip edilir. Foliküller (yumurtalar) ultrasonda siyah oval-yuvarlak şekilde izlenir. Yumurta geliştirici ilaçlar (gonadotropinler) uygulanırken foliküllerin sayısı artmaya ve çapları büyümeye devam eder. Yumurtalar belli bir büyüklüğe ulaştığında hormon tetkiki de yapılarak olgun yumurta sayısı değerlendirilir. Yumurta geliştirici ilaçların 10-11 gün uygulanmaları ile sıklıkla yeterli çapa ulaşırlar. Bu noktada yapılan "çatlatma iğnesi" ile yumurtaların olgunlaşması sağlanmaktadır.

Kontrollü Ovaryan Hiperstimülasyon (KOH) tedavisinde, yumurtalıkların uyarılması için kullanılan en etkili ilaçlar HMG ve rFSH'dır.