Tedavi Öncesi Neler Yapılmalı
Tüp Bebek Tedavi Aşamaları
Hormon Baskılayıcı İlaçlar
Yumurta Geliştirici İlaçlar
Çatlatma İğnesi
Yumurta Toplama İşlemi
Embriyoloji Laboratuvarı
Embryo Transferi
Luteal Faz Desteği
Gebelik Testi
Tüp Bebek Tedavisi Başarısı
Yumurtalıkların Aşırı Uyarılması

Yumurtaların geliştirilmesini takiben, çatlatma iğnesinin uygulanmasından yaklaşık 36 saat sonra yumurtalar toplanmalıdır. Yumurta toplama işlemi, vajinal yolla uygulanan ultrason cihazına ilave edilen özel bir kanülden ilerletilen ince bir iğnenin yardımı ile günübirlik cerrahi ameliyathanesi şartlarında uygulanmaktadır. Tüm işlem yaklaşık 15-20 dakika sürmektedir.

Yumurta toplama işlemi birkaç farklı anestezi seçeneği ile uygulanabilmektedir. Geçmişte yaygın şekilde lokal anestezi ile de uygulanırken günümüzde hemen hemen tüm tüp bebek merkezlerinde genel anestezi tercih edilmektedir. Hastaya işlem öncesi damar yolundan verilecek ilaç ile "uyuması" sağlanır. Ancak bu uygulamada kullanılan genel anestezi diğer ameliyatlardan uygulanan anestezilerden farklı, "sedasyon" adını verdiğimiz çok daha yüzeyel ve kısa süreli bir genel anestezi tipidir. Hastanın işlem sırasında "uyutulması" (genel anestezi uygulanması) hem ağrı hissetmemesi, hem de hastanın işlem için verilen pozisyondan dolayı rahatsızlık duymaması açısından hasta için daha konforlu olmaktadır.

Eğer genel anestezi uygulanacaksa hastanın yumurta toplama işleminden 6 saat önce ağızdan beslenmesini kesmesi gerekmektedir. Bu anestezi ilaçlarına bağlı gelişecek bulantı varlığında kusmanın oluşmasını engelleyecektir. İşlem için hasta ameliyathaneye alındıktan sonra jinekolojik muayene pozisyonunda yatar ve üzeri steril örtülerle örtülür. Ardından damar yolundan verilecek ilaç ile hastanın uyutulması sağlanır. Vajina içi serum içeren sıvılar ile temizlenir. Üzerine yumurta toplama işleminin (OPU) yapılması için özel bir kanülden ilave edilen ultrason probu vajinal olarak ilerletilir. Öncelikle ultrason ile yumurtalıklar değerlendirilir. Ardından kanülden ilerletilen iğne ile yumurtalar tek tek toplanmaya başlanır. Toplanan yumurtalar tüplere alınarak özel bir sıvı içinde ameliyathane içindeki laboratuarda bulunan embriyologlara teslim edilir. Tüm yumurtaların toplanması tamamlanınca ultrason çekilir ve kanama açısından muayene yapılır ve işleme son verilir. Ardından uyandırılan hasta dinlenme odasına alınarak bir süre istirahat etmesi sağlanır ve aynı gün taburcu edilir.

Yumurta toplama işlemi steril şartlar altında ve ameliyathane koşullarında yapıldığında riski düşük bir cerrahidir. İşlem için genel anestezi uygulanması planlanan hastaların işlem öncesi minimum 4-6 saat boyunca yiyecek ve içecek tüketmemeleri anestezi güvenliği açısından çok önemlidir. Hastalarda işlem sonrası bazen kanama gözlenebilir. Kanama çoğunlukla birkaç dakikalık tampon ile durdurulabilir. Ender olarak dikiş atılması, hatta kan nakli yapılması da gerekebilir. Hastanın işlem sonrası oluşabilecek ağrı şikayeti genellikle ağrı kesiciler ile tamamen kesilebilir düzeydedir. Son derece nadir izlense de işlem sonrası enfeksiyon gelişme riski de söz konusudur. Sonuçta yumurta toplama işlemi (OPU) bir iğne ile karın boşluğuna girilen bir cerrahidir, ancak şu da belirtilmelidir ki tüm bu komplikasyonlar oldukça nadir izlenmektedir.

Kadından yumurtaların (oositlerin) toplandığı sırada erkek de sperm vermelidir. Tüp bebek merkezimizde erkeklerin sperm numunesi vermesi için mahremiyet esasları ve hasta ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmış "sperm verme odası" mevcuttur. Bu oda erkeğin uyarılmasını sağlayan araçlar ve temizlik şartları düşünülerek hazırlanmıştır. Sperm elde edilmesi için en ideal yöntem mastürbasyondur. Eğer daha önce yapılan sperm analizlerinde (spermiogram) erkeğin menisinde canlı sperm bulunamıyorsa ya da strese bağlı olarak erkek mastürbasyon yapmayı başaramıyorsa, bu kişilerden cerrahi teknikler ile sperm elde edilir.