LEVENT GÜRKAN
Üroloji


Levent Gürkan 10 Mart 1974 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimini 1985 - 1993 yılları arasında Özel Alman Lisesi’nde tamamladı. 1993 - 1999 seneleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini aldı. Tıp eğitimini aldığı bu süreçte 1996 yılında bir ay süre ile Heidelberg Üniversitesi Mannheim Kliniği Nöroüroloji Kliniğinde Prof. K.P. Jünemann gözetiminde ereksiyon fizyolojisi üzerine araştırmalar yaptı.

2000 - 2005 yılları arasında Tıp fakültesinde eğitimini tamamladıktan sonra Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzmanlık eğitimini aldı. Bitirme tezini ileri evre prostat kanserli hastalarda aralıklı hormonal tedavinin cinsel ve üreme fonksiyonu üzerine yaptığı etki hakkındaki çalışma ile verdi.

2005 yılında uzmanlık eğitimini takiben İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Androloji Bilim Dalında erkek üreme ve kadın ve erkek cinsel sağlığı üzerine bilgi ve tecrübesini arttırmak üzere çalıştı. 2006 yılı boyunca askerlik görevini Ağrı Asker Hastanesinde Üroloji Uzmanı olarak yaptı.

2007 - 2008 yıllarında New Orleans Tulane Üniversitesi Androloji Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalıştı ve Prof. Dr. Wayne Hellstrom gözetiminde hayvan laboratuarı çalışmalarını yürütmenin yanında erkek cinsel ve üreme sağlığı konusunda çok sayıda hasta görme ve ameliyata katılma şansı elde etti.

2008 yılında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak çalıştı. Bu dönemden sonra devletten istifa eden Dr. Levent Gürkan 2008 - 2010 yılları arasında tam zamanlı üroloji uzmanı olarak Alman Hastanesinde çalıştı ve 2010 yılından beri de KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesinde hasta kabul etmektedir.

Levent Gürkan birçok mesleki toplantıya katılmış ve düzenlenmelerinde aktif rol almıştır. Birçok uluslararası dergide yayınları ve uluslararası kongrelerde sunumları olan Levent Gürkan bu sunumları ile iki adet de ödüle layık görülmüştür. Yaptığı bilimsel yayınlar yanında altı kitap bölümü yazmıştır.

KİŞİSEL BİLGİLER:

Doğum tarihi: 1974, Mart 10
Doğum yeri: İstanbul, Türkiye
Medeni hali: Evli (2002 - Arzu Ayşe Gürkan), bir kızı var (2006 - Derin Gürkan)
Yabancı Diller: İngilizce: İleri seviyede (ÜDS:96)
Almanca: İleri seviyede (Abitur 2,0)

MESLEKİ DENEYİM:

2010 – Halen
• Özel KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi
Üroloji Uzmanı

2008 – 2010
• Özel Alman Hastanesi
Üroloji Uzmanı

2008
• Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ
Yardımcı Doçent, Üroloji Anabilim Dalı

2007 - 2008
• Tulane Üniversitesi, New Orleans, ABD
Araştırma Görevlisi, Üroloji Anabilim Dalı, Androloji Bilim Dalı

2005 – 2006
• Ağrı Asker Hastanesi
Üroloji Uzmanı

EĞİTİM:

2010
• IRCAD, Strasbourg, Fransa
DaVinci Laboratuarı
Kursiyer
DaVinci eğitim merkezi olan IRCAD’ta Dr. Levent Gürkan hayvan üzerinde canlı ameliyatları içeren kursu tamamlayarak DaVinci sertifikasını almıştır.

2009
• SLK-Klinikum, Heidelberg, Almanya

Üroloji Anabilim Dalı
Fellow
Laparoskopi konusunda Avrupa’nın en gözde kliniklerinden olan Prof. Dr. Jens J. Rassweiler yönetimindeki SLK-Klinikum Dr. Doğu Teber ve Dr. Ali Serdar Gözen’in klinikteki varlıkları sayesinde Türkiye’de laparoskopik üroloji almak isteyenler için en iyi merkez olmuştur. Dr. Levent Gürkan bu klinikte kaldığı 3 aylık süre boyunca laparoskopi yeteneklerini geliştirmiştir.

2008
• Namık Kemal Üniversitesi
Üroloji Anabilim Dalı
Yardımcı Doçent
Dr. Levent Gürkan üroloji kliniğinin ilk yardımcı doçentidir ve kliniğin kurulmasına aktif katkıda bulunmuştur.

2007 - 2008
• Tulane Üniversitesi, New Orleans, LA, ABD
Üroloji Anabilim Dalı, Androloji Bilim Dalı
Research Fellow
Tulane Üniversitesi Prof. Dr. Wayne J Hellstrom yönetiminde Kuzey Amerika’nın sayılı androloji merkezlerinden biridir. Ülkemizde androloji konusunda önde gelen isimlerin çoğu bu üniversitede ileri androloji eğitimi almışlardır. Prof.Dr. WJ Hellstrom Dr.Levent Gürkan’ın androloji konusunda ufkunun genişlemesinde ve çeşitli ameliyatlardaki ustalığını kazanmasında önemli yer tutar.

2005
• İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı, Androloji Bilim Dalı
Observer
Prof.Dr. Ateş Kadıoğlu yönetiminde Androloji Bilim Dalı Türkiye’de androloji eğitimi konusunda en önemli merkezlerden biridir. Androloji Derneği onursal başkanı olan Prof.Dr. Ateş Kadıoğlu Dr.Levent Gürkan’ın androloji konusuna yönelmesinde role-model olmuştur.

2000 - 2005
Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi
Üroloji Kliniği
Asistan Dr.
Uzmanlık Eğitimi Bitirme Tezi: “İleri evre prostat kanserinde aralıklı hormonoterapinin cinsel fonksiyon üzerine etkisi”

1996
• Heidelberg Üniversitesi Mannheim Kliniği Nöroüroloji Laboratuarı
Nöroüroloji Laboratuarı
Araştımacı
Prof. Dr.K.P. Jünemann erkek cinsel fonksiyonu konusunda Avrupa’nın en önemli doktorlarındandır. Yönetimindeki nöroüroloji laboratuarı erkeklerde ereksiyonun gelişimi konusunda önemli çalışmalara imza atmıştır. Dr. Levent Gürkan bu klinikte hayvan çalışmaları hakkında ilk deneyimlerini kazanmıştır.

1993 – 1999
• İstanbul Tıp Fakültesi
Tıp Doktoru Ünvanı

1985 - 1993
• İstanbul Özel Alman Lisesi

BİLİMSEL YAYINLAR:

1. Gur S, Kadowitz PJ, Gurkan L, Chandra S, Dewitt SY, Harbin A, Sikka SC, Agrawal KC, Hellstrom WJ. ‘Chronic inhibitionof nitric-oxide synthase induces hypertension and erectile dysfunction in the rat that is not reversed by sildenafil.’ BJU Int. 2010 Jul;106(1):78-83

2. Gurkan L, Raynor MC, Hellstrom WJ. ‘Sex and the infertile male.’ Semin reprod Med. 2009 Mar;27(2):186-90

3. Gurkan L, Oomen M, Hellstrom WJ. “Premature ejaculation: current and future treatments.” Asian J Androl. 2008 Jan;10(1):102-9. Review.

4. Gurkan L, Mulhall JP. “Penile Morphologic Changes after Radical Prostatectomy”. Current Sexual Health Reports 2007 Dec;4(4):153-156. Review

5. Tugcu V, Tasci AI, Ozbek E, Aras B, Verim L, Gurkan L. “Does stone dimension affect the effectiveness of ureteroscopic lithotripsy in distal ureteral stones?”. Int Urol Nephrol. 2008;40(2):269-75

6. Cakan M, Akman T, Oktar T, Gurkan L, Celtik M, Kadioglu A. “The clinical characteristics of Peyronie's patients with notching deformity.” J Sex Med. 2007 Jul;4(4 Pt 2):1174-8.

7. Tugcu V, Gurbuz G, Aras B, Gurkan L, Otunctemur A, Tasci AI. “Primary ureteroscopy for distal-ureteral stones compared with ureteroscopy after failed extracorporeal lithotripsy.” J Endourol. 2006 Dec;20(12):1025-9.

8. Gurbuz ZG, Mimaroglu S, Gurkan L, Oder M, Verim L. “Ureteroscopic treatment of multiple distal-ureteral stones.” J Endourol. 2006 Dec;20(12):1022-4.

9. Kadioglu A, Akman T, Sanlı O, Gurkan L, Cakan M, Cetlik M. “Surgical Treatment of Peyronie’s Disease: A Critical Analysis”. Eur Urol. 2006 Aug;50(2):235-48

10. Canguven O, Gurkan L, Rahim H, Albayrak S, Kadioglu A. “Validation of Aging Male Symptoms Scale (AMS) into Turkish” . Androloji Bulteni. 2005 June;21: 93-98.

11. Kadioglu A, Atan a, Canguven O, Gurkan L, Ozgok Y. “Diagnosis and Treatment of Late Onset Hypogonadism in Male.” Turkish Society of Andrology, Guideline

12. Ergun SS, Kural YB, Buyukbabani N, Verim L, Akbulut H, Gurkan L. “Giant condyloma acuminatum.” Dermatol Surg. 2003 Mar;29(3):300-3.

13. Sazova O, Kadioglu A, Gurkan L, Kayaarasi Z, Bross S, Manning M, Jünemann KP. “Intracavernous administration of SIN–1+VIP in an in vivo rabbit model for erectile function.” Int J Impot Res. 2002 Feb;14(1):44-9.

BİLİMSEL KONGRE SUNUMLARI:

1. “Testosterone pharmacokinetics and pharmacodynamics” 6th National Andrology Congress, June 2005

2. “Technical considerations in repair of hypospadias crippled cases” video presentation, 18th National Urology Congress, October 2004

3. “Delayed perineal urethraplasty in posterior urethral rupture: Pitfalls” video presentation, 18th National Urology Congress, October 2004

4. “Alterations of the localization of the deformity in Peyronie’s patients under medical treatment” oral presentation, SMS 2005 fall scientific meeting, New York City, November 17-20, 2005

5. “Erectile Dysfunction therapies after radical prostatectomy: A cost effectiveness analysis” oral presentation, SMS 2007 winter scientific meeting, Chicago, Illinois, December 6-9, 2007

6. “Prophylactic use of peroxynitrite decomposition catalyst (INO-4885) prevents erectile dysfunction due to cavernous nerve injury in rats” oral presentation, SMS 2007 winter scientific meeting, Chicago, Illinois, December 6-9, 2007

7. “Penile vascularization: A minimally invasive approach to vessel harvesting” oral presentation, SMS 2007 winter scientific meeting, Chicago, Illinois, December 6-9, 2007

8. “Nursing Practice: A primary care approach to intralesional injection therapy for Peyronie’s Disease” oral presentation, SMS 2007 winter scientific meeting, Chicago, Illinois, December 6-9, 2007

9. “The role of peroxynitrite decomposition catalyst (INO-4885) in preventing erectile dysfunction after cavernous nerve injury in rats.” Moderated poster presentation, AUA 2008 annual meeting, Orlando, Florida May 17-22, 2008

10. “Ultrastructural changes of the tunica albuginea in response to cavernosal nerve injury in rats.” Moderated poster presentation, AUA 2008 annual meeting, Orlando, Florida May 17-22, 2008

ÖDÜLLERİ:

1. SMSNA 2007 Winter Meeting Abstract Award:
“Prophylactic use of peroxynitrite decomposition catalyst (INO-4885) prevents erectile dysfunction due to cavernous nerve injury in rats”
oral presentation, SMS 2007 winter scientific meeting, Chicago, Illinois, December 6-9, 2007

2. Best of Posters AUA 2008 Annual Meeting
“Ultrastructural changes of the tunica albuginea in response to cavernosal nerve injury in rats.”
Moderated poster presentation, AUA 2008 annual meeting, Orlando, Florida May 17-22, 2008

KİTAP ÇALIŞMALARI:

1. Teber D, Gurkan L, Rassweiler J. ‘Nephroureterectomy: How to handle caudal ureter and bladder cuff’
In [Laparoscopic and Robot-assisted Surgery in Urology: Atlas of Standard Procedures]
Edited by: Stolzenburg, Türk, Liatsikos. ISBN: 978-3-642-00890-0

2. Gurkan L, Derosa A, Hellstrom WJG. “Ejaculatory Physiology”
In [Textbook of Erectile Dysfunction 2nd edition]
Edited by Culley Carson, Irwine Goldstein & Roger Kirby. ISBN:978-1-841-86-4646-0

3. Fifer G, Gurkan L, Hellstrom WJG. “Diagnosis and treatment of male ejaculatory dysfunction”
In [Textbook of Infertility and Assisted Reproduction]
Edited by Botros Rizk, Juan Garcia-Valasco, Hassan Sallam, Antonis Makrigiannakis. ISBN:978-0-521-87379-6

4. Oomen M, Gurkan L, Seftel AD, Hellstrom WJG. “Diagnosis and treatment of hypogonadism”
In [Textbook of Erectile Dysfunction 2nd edition]
Edited by Culley Carson, Irwine Goldstein & Roger Kirby. ISBN:978-1-841-86-4646-0

5. Gurkan L, Harbin AC, Hellstrom WJG. “Transrectal ultrasonography in male infertility”
In [Textbook of Infertility and Assisted Reproduction]
Edited by Botros Rizk, Juan Garcia-Valasco, Hassan Sallam, Antonis Makrigiannakis. ISBN:978-0-521-87379-6

6. Gurkan L, Bowen AB, Hellstrom WJG. “Male causes of infertility: Evaluation and treatment”
In [Manual of Intrauterine Insemination and Ovulation Induction]
Edited by Richard P. Dickey, Peter R. Brinsden and Roman Pyrzak. ISBN:978-0-521-73562-9