MERVE BÜYÜKKUCAK
Klinik Psikoloji


Merve Büyükkucak 30 Mayıs 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1994–2011 yılları arasında orta öğretimini FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi’nde birincilikle tamamladı. 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde ikincilikle tamamladığı psikoloji eğitimi süresince klinik alanı tanımak üzere Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Tevfik Sağlam Kadın Psikoz Kliniği ve Psikoloji Kliniği ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 13. Ergen ve Genç Erişkin servisinde Prof. Dr. Kemal Sayar’ın ekibinde stajlarını tamamladı. Lisans eğitimi süresince 2 yıl boyunca Marmara Üniversitesi Hastanesi Pediatrik Onkoloji Servisi’ndeki çocuklara psikolojik destek amaçlı kurulan gönüllü oyun grubunda ve bu çocukların ailelerine danışmanlık vermede aktif rol aldı.

Lisans eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde burslu olarak Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Uzmanlık bitirme tezi olarak “Erken Dönem Çocukluk Deneyimlerinin Hangi Yönleri Romantik Kıskançlığı Öngörür? Ebeveyn Davranışı, Kardeş Kıskançlığı ve Yetişkin Bağlanma Stillerinin Yetişkin Romantik Kıskançlığına Etkileri Üzerine Bir Araştırma” konusunda çalışma yürüttü. Yüksek lisans eğitimi süresince 1 yıl süreyle Yrd. Doç. Dr. Ayten Zara’nın akademik asistanlığını yaptı. Uzmanlık stajı çerçevesinde dokuz ay süreyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık biriminde genç yetişkinlerle çalışırken aynı zamanda Psi Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde çocuk, ergen ve aileleriyle süpervizyon altında klinik çalışmalarını yürüttü. Bu süreçte Yrd. Doç. Dr. Murat Paker, Yrd. Doç. Dr. Zeynep Çatay Çalışkan ve Doç. Dr. Levent Küey’den klinik süpervizyon aldı.

2008-2011 yılları arasında Koç Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde uzman klinik psikolog olarak çalışmalarına devam etti. Bu merkezde genç yetişkin ve yetişkinlerle yoğunluklu olarak bireysel psikoterapi ve psikolojik danışmanlık yaptı. Bunun yanı sıra mentor ve yurt asistanı öğrencilere yıl boyu iletişim eğitimleri ile grup süpervizyonu verdi. Öğrenci kulüplerinin gönüllü sosyal sorumluluk projelerine yönelik eğitim ve süpervizyon desteğinin yanı sıra engelli öğrencilerin sosyal ve psikolojik adaptasyonu konusunda mentor öğrencilere ve ilgili öğretim üyelerine eğitim ve süpervizyon verme deneyimine sahip oldu.

2011 yılı Nisan ayından bu yana klinik çalışmalarına Özel KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi’nde devam etmektedir. Bugüne kadar olan deneyimlerini birleştirecek şekilde duygusal odaklı problemlere yönelik çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışmaktadır. Yenidoğan psikolojisi, normal gelişim danışmanlığı, gebelik ve doğum sonrası süreçte ebeveynlere yönelik psikolojik danışmanlık ve psikoterapi çalışmalarının yanı sıra çocuklarla oyun terapisi, ergen ve yetişkinlerle de bireysel psikoterapi ve psikolojik danışmanlık çalışmalarını sürdürmektedir.

Merve Büyükkucak, halen birçok mesleki eğitime devam etmekte ve yüksek lisans eğitiminin başından itibaren klinik çalışmalarını süpervizyon altında sürdürmektedir. Halen Uzm. Psk. Şeyda Sunar Postacı’nın süpervizyonu ile çalışmalarına devam etmektedir.

KİŞİSEL BİLGİLER:

Doğum tarihi: 1983, 30 Mayıs
Doğum yeri: İstanbul, Türkiye
İngilizce: İleri seviye, Fransızca: Orta seviye

MESLEKİ DENEYİM:

Nisan 2011 – Halen
• KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi
Klinik Psikoloji Bölümü

Eylül 2008 – Nisan 2011
• Koç Üniversitesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi (KURES)

Eylül 2007 – Haziran 2008
• Psi Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi
• İstanbul Bilgi Üniversitesi
Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Mart 2006 – Haziran 2006
• Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (yarı zamanlı)
13. Psikiyatri Ergen ve Genç Erişkin Servisi

Ağustos 2005 – Eylül 2005
• Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Tevfik Sağlam Kadın Psikoz Kliniği ve Psikoloji Kliniği

EĞİTİM:

Eylül 2006– Eylül 2009
• İstanbul Bilgi Üniversitesi
Psikoloji Bölümü, Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Uzmanlık Eğitimi Bitirme Tezi:
“Erken Dönem Çocukluk Deneyimlerinin Hangi Yönleri Romantik Kıskançlığı Öngörür? Ebeveyn Davranışı, Kardeş Kıskançlığı ve Yetişkin Bağlanma Stillerinin Yetişkin Romantik Kıskançlığına Etkileri Üzerine Bir Araştırma.

Eylül 2006 – Eylül 2007
• İstanbul Bilgi Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans Asistanı

Eylül 2001 – Temmuz 2006
• Boğaziçi Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
Bitirme derecesi: 3.81/4.00 (yüksek onur öğrencisi, bölüm 2.si, fakülte 4.sü)

Eylül 1994 – Haziran 2001
• FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi
Bitirme derecesi: 5.00/5.00 (okul 1.si)

BİLİMSEL YAYINLAR:

1. İnce, M. (2009). Erken Dönem Çocukluk Deneyimlerinin Hangi Yönleri Romantik Kıskançlığı Öngörür? Ebeveyn Davranışı, Kardeş Kıskançlığı ve Yetişkin Bağlanma Stillerinin Yetişkin Romantik Kıskançlığına Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi: İstanbul (Tez Danışmanları: Prof. Dr. Diane Sunar, Yrd. Doç. Ayten Zara Page).
2. Page, A. Z. & İnce, M. (2008). Aile İçi Şiddet Üzerine Bir Derleme. Türk Psikoloji Yazıları, 11 (22), 81–94.

BİLİMSEL POSTER SUNUMLAR:

1. Sunar, D. & İnce, M. (2010). Kardeş Kıskançlığı ve Romantik Kıskançlık Arasındaki İlişki. Poster Sunumu, 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, Nisan 2010; Mersin.
2. İnce, M. & Layıkel, Ş. (2009). Koç Üniversitesi adına “Koç Üniversitesi Acil Durum Eylem Prosedürü Çalışmaları” başlıklı Sözlü Bildiri. IV. Üniversiteler Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu, Işık Üniversitesi, Kasım 2009; İstanbul.
3. İnce, M. (2006). Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi adına “Yetiştirme Yurtlarının Psikolojik Gelişim ve Psikiyatrik Hastalıklar Açısından Riskleri” başlıklı Sözlü Bildiri. II. Risk Altındaki Çocuk ve Ergenler Sempozyumu, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mayıs 2006; İstanbul.

BİLİMSEL DERNEK ÜYELİKLER:

Türk Psikologlar Derneği
Psikososyal Onkoloji Derneği

BİLİMSEL KONGRE KATILIMLAR:

1. 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, Nisan 2010; Mersin
2. IV. Üniversiteler Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu, Kasım 2009; İstanbul
3. III. Üniversiteler Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu, Kasım 2008; İstanbul
4. II. Risk Altındaki Çocuk ve Ergenler Sempozyumu, Mayıs 2006; İstanbul
5. I. Ulusal Psikoonkoloji Kongresi, Aralık 2008; İstanbul

MESLEKİ EĞİTİMLER

1. CAT ve Rorschach Testi ile Çocuğun Ruhsal Değerlendirmesi – Uzm. Psk. Neslihan Zabcı, Rorschach ve Projektif Testler Derneği; Ekim 2011 – halen.
2. Ebeveyn ve Bebekle Psikanalitik Psikoterapi – Inge Pretorius, Anna Freud Center, Psi Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi; Haziran 2012.
3. Nondirektif Oyun Terapisi – Uzm. Psk. Dilek Çetinyol, EkipNormarazon; Nisan 2011 – Aralık 2011.
4. Denver-II Gelişimsel Tarama Testi Uygulayıcı Eğitimi – Uzm. Birgül U. Bayoğlu, Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği; Ekim 2011.
5. Çocuk ve Ergenlerle İlk Görüşme Teknikleri ve Müdahale Yöntemleri – Uzm. Psk. Açelya Şahin Fırat, Davranış Bilimleri Enstitüsü; Nisan 2011.
6. Kognitif Terapi Temel İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması - Dr. Psk. Emel Stroup, CBTİstanbul; Kasım 2010.
7. Üniversite Gençliğinde İntihar - Dr. Psk. Alper Şahin, Uzm. Psk. Gonca Şensözen, Uzm. Deniz Yücelen, Koç Üniversitesi; Ocak 2009.
8. Psikanalize Giriş Seminerleri - Psike İstanbul (PPPD); Ekim 2008 – Mayıs 2009.
9. Bilişsel Varoluş Terapisi ve Uygulamaları - Prof.Dr. Abdülkadir Özer, Doğuş Üniversitesi; Ekim 2008 – Ocak 2009.
10. Bebek, Çocuk ve Ergen Psikanalizi Seminerleri - Psike İstanbul (PPPD); Aralık 2007 – Nisan 2008.
11. Filial Terapi Workshop - Rise Vanfleet, Nisan Psikolojik Danışmanlık Merkezi; Aralık 2007.
12. Psikanalizden Psikodinamik Psikoterapilere - Uzm. Psk., Psikanalist Yavuz Erten, İçgörü Psikoterapi Merkezi; Kasım 2007 – Haziran 2009.
13. Psikanalizle Tanışma Seminerleri I - İstanbul Psikanaliz Derneği; Ocak 2007 – Nisan 2007.